ความสัมพันธ์ของเวลา

time

เวลาเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งรอบๆตัวของเราอย่างมาก เวลาไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ใช้อ้างอิง แต่เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆ เรามักจะนำเรื่องราวต่างๆ มาเทียบกับเวลาหรือคิดว่าเวลาเป็นสิ่งสมมุติเพื่อใช้อ้างอิง ซึ่งความเป็นจริงแล้วเวลานั้นมีเอกภาพของตัวเอง เราต่างหากที่เอาตัวเองไปเทียบกับเวลา

เวลาสามารถเดินเร็วขึ้นหรือเดินช้าลงได้ โดยเรื่องนี้มีการพิสูจน์มาแล้วหลายครั้ง อย่างเช่นกรณีของการนำนาฬิกาอะตอมไปไว้ในตู้เย็น เมื่อผ่านไปสักช่วงนึงเราจะพบได้ว่า นาฬิกาอะตอมในตู้เย็นเดินช้ากว่านาฬิกาอะตอมนอกตู้เย็น หรือจะพูดถึงทฤษฏีสัมพันธภาพของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ที่มีใจความว่า หากเรายิ่งเดินทางด้วยความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงเท่าไหร่ เวลาก็จะเดินช้าลงเรื่อยๆ ลองสมมุติว่าเราได้ทำการทดลองกับฝาแฝดคู่นึง โดยทิ้งคนแรกไว้บนแรก และนำคนที่สองขึ้นไปในยานอวกาศซึ่งยานลำนั้นเคลื่อนที่โดยความเร็วเท่ากันแสง แล้วเคลื่อนที่โคจรโลกรอบเป็นเวลา 1 ปีค่อยกลับมายังโลก เราจะเห็นว่าแฝดคนที่อยู่บนโลกนั้นกลายเป็นคนแก่ไปแล้ว ส่วนคนบนยานลำนั้นอายุเพิ่งผ่านไป 1 ปีเท่านั้น ซึ่งต้องถือว่าเวลานั้นมีอยู่จริง

เวลากับตัวเรา ในบางครั้งตัวเราอาจรู้สึกว่าเวลาเดินช้า หรือเดินเร็วโดยตัวของเราเอง ซึ่งแท้จริงแล้วเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์ของเวลา แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกของเราเองล้วนๆ มนุษย์เรายังไม่มีอำนาจพอที่จะสามารถควบคุมเวลาได้ตามต้องการ (ถ้าหากทำได้คงมีเครื่องย้อนเวลาหรือ Time Machine ไปแล้ว) แต่มนุษย์มีอำนาจพอที่จะกำหนดหรือสะกดจิตใจตัวเองให้ไม่นึกถึงเรื่องของเวลาไปได้ ตัวอย่างบางกรณีเราจะเห็นได้จากเวลาเราตั้งใจทำงานชิ้นใดสักชิ้นนึงมากๆ หมกหมุ่นจนทำงานเสร็จ แต่พอเราเงยหน้ามาดูนาฬิกา ปรากฏว่าเวลานั้นได้ผ่านไปได้ไม่นานจากตอนเริ่มต้น หรืออีกกรณีนึงตอนเวลาเรากึ่งกลับกึ่งตืน เมื่อนาฬิกาปลุกดัง เราลุกขึ้นมากดมันหยุดไว้ชั่วขณะแล้วงีบหลับต่อ หลังจากนั้นนาฬิกาปลุกได้ดังอีกครั้ง เรารู้สึกได้ว่าเวลาที่เราได้งีบไปนั้นนานมาก ซึ้งแท้จริงแล้วเวลาได้ผ่านไปเพียง 5 นาทีเท่านั้นเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *